voynich.net is up again

Rich SantaColoma has taken over the helm at voynich.net. This site features some information about the VM, but most importantly it serves as the subscription point for the Voynich mailing list (which had temporarily been mirrored at Rich’s own site).

So, everybody feel free to subscribe to the list (if you haven’t already done so). The list still is the central hub for information and “research” regarding the VM.

Thanks for the good job, Rich!

Advertisements

28 thoughts on “voynich.net is up again

 1. Voynich manuscript,strana 15 v.(překlad)
  NoRoR,,oRocq,,ccam,,dMocai,,oNocoRdq.(N zrob,,oR zrosí,,slít,,M dosij,,on zlo R dá.)=alchymistická slengová řeč,,(M= kyselina dusičná, R= aqva Regia).Přeloženo do současného českého jazyka to znamená,,Návod,,kyselinu aqva Regia,,slej,,dodej kyselinu dusičnou,,získáš hodně silnou kyselinu.

  Celý překlad strany 15 v, na webu:http://zlatodej.blog.cz/ voynich manuscript strana 15.

 2. Is there a Czech speaker in the house…?

  JT, could you translate your post or — even better — the website you’re linking to? It looks interesting, but I can’t read it.

 3. Elmar: The Google translator did a fair job of sorting this out. The thing is,Zlatoděj seems to have left some of the original voynichese words in the blocks of text… I’m guessing the ones he could not make sense of… which makes it seem more random. But here is the message on your blog, partly corrected by me:

  ” Voynich manuscript, page 15 v (translation)
  NoRoR,, oRocq,, CCAM,, dMocai,, oNocoRdq. (N zrob, Or zrosí ‘fuse’ dosij M, He R can be evil.) = Alchemist Sendegová speech: (M = nitric acid, R = aqva Regia). Translated into contemporary Czech language it means instructions: acid aqua Regia, “discarding” let’s add nitric acid, you get a lot of strong acid.

  The entire translation of page 15, on the Web: Voynich manuscript http://zlatodej.blog.cz/ page 15″

  Basically, the author believes the VMs is a book of alchemal formulas and instructions, with the illustrations allegorical to alchemal operations, much like Atalanta Fugiens

  I don’t know if you tried Google, but go there, and click on language tools, and put Zlatoděj’s URL in the “translate a webpage” box… and of course, Czech in the pull down. Not sure how it will look in German, but in English it is fully understandable… such as, “Here again, I will show how a simple style can decipher handwriting. And to explain what is meant by an image on this page. Above this picture there are four rows (mystery) of the text. Is again an alchemical text, which confirm the words that tell us what an alchemist is currently conducted under alchym. operation.”

  It’s very interesting, you should check it out… he/she has added page 67r1. Rich.

  • Hi Rich,

   I had tried, but for some obscure reason google failed me. Today it went better.

   Still, I think it would be much easier for everyone if JT at least translated his posts to other people’s blogs… You lose a lot of potential attention when you force your readers to employ an online translator first.

 4. Voynich Manuscript NELZE !! NELZE, přeložit pomocí jiného jazyka !! ( Je psán slengovou alchymistickou řečí 17.století. Nelze použít anglický jazyk. JEN český jazyk. Jinak slova strácejí význam a nedávají žádný smysl. Příklad : dam = česky vložím, Anglicky znamená přehrada. Rukopis je psán bez dialektriky,protože je použita gematrie. Přeložil jsem mnoho stránek rukopisu a tak vím o čem je řeč. Lze ho přeložit jen a jen pomocí českého jazyka. Zlatoděj.

 5. Google překladač chybně překládá. Správně to má být. Slovo z rukopisu = 3 znaky,= D.A.M.= česky znamená vložím ( dám). Žádná dáma nebo hráz. Rukopis nejde přeložit anglickým jazykem!!! Je psán českým jazykem.!!

 6. Zdravím všechny ,luštitele manuscriptu. Pánové rozhodl jsem se přeložit celý rukopis voynich, a překlad je na webu http://voynich.blog.cz/,

  A teď něco pro N.Pellinga ,(rukopis šibenice)
  1.odstavec :
  Mam,daR ocoNcq,poMccq,poNam,qNoccccq,RaR,aiRe,am,occcdq,dam,aR,odq,
  docccR,qcq,ca,cq,Ram,oMocdq,podaR,ocoR,oR,occq,oMccR,o,daR,occodq,podq,
  oe,occq,podai,odccq,Moccodq,aR,qMccq,qMocq,oMcdq,poMocdq,poMocq,Rae,
  qMam,oeMocdq,o,dam,oMaR,cccodam,qMccq,ooccdq,poMoccq,
  oq,Mccdq,poMaie Ré.
  dam,qMccdq,qMcccodq,qe,occoR,aR,amR,ocHcq,oMccdq,oMcq,

  Překlad :

  Dam(žen),dá R, oco Ncq(oco zesí), foz D slí,foz N od, a noc 3,Dar,aj Ré(slunce),ad(od),zlta(zlata)3,dam(žen),a R,zta(100),

  a oc R3,a sí,sílí,R dá,o D zltý,podá R,zlo R,z R,oči3,zmlč R,z dar,zlota 2, potí,

  an,oči 2,podai(podej),z mlg2,D zlota 2,oco 3,a R,a mlgi(mlhy),a dosí,o D sta(100),pomoc dá,pomocí Ré,

  a dam(žen),ze D zlta(zlata),z,dam(žen),zta(100)R,
  zlo 2 dát,a mlčí,z oc 2 dá,pomoci 2,za D zlta(zlata),
  podaje Ré(Slunce)

  dam(žen),a mlg(mlhu) dá, a mlg3 dá,an, zlo R2,a R,
  ať R,ocHcq(o zesí), o mlg(mlhu)dá, oMcq.

  (o,oc,oco = acid= kyselina)

  Překlad proveden českým jazykem.+ gematrie.

 7. JT, please, translate your posts into English before submitting. That makes it much easier for us non-Czech speakers to follow your thoughts. (“Nick Pelling” I understood…)

 8. Pánové, bohužel, rukopis nelze přeložit, do anglického jazyka, a ani do německého jazyka. Znaky použité v rukopisu, by ztratili smysl a význam. Zkuste si pořídit česko – anglický slovník, nebo česko – německý slovník. A potom to pochopíte. Ještě se vracím k šibenicím : 3 znaky v rukopisu : D .A. M. = žena = měsic = stříbro,,, M. A. N. = muž = slunce = Ré = zlato. Zkusím nějakou stránku přeložit do německého jazyka ,pro Elmar Vogt. Ale nevím jak to bude vypadat.
  zlatoděj J.T. Plzeň. Česká republika.

 9. “Gentlemen, unfortunately, I can not translate the manuscript into English, or even the German language. Characters used in the manuscript will have lost meaning and significance. Try to buy Czech – English dictionary, or Czech – German dictionary. And then you will understand. Even going back to “šibenicím”: 3 characters in handwriting: D. A. M = female = silver = month, MAN = man = sun = Re = gold. I try to translate a page into German, for Elmar Vogt. But I do not know how it will look. J.T.Zlatoděj. Czech Republic.”

  That is with the Google translator again. J.T., if that is correct, I think you misunderstand Elmar. He is not asking you to translate the Voynich into English, exactly… but asking you to explain your method in English or German. But also, if a Czech character you see in the VMs cannot be exactly translated into anything but Czech, so be it… but it should be possible for you to explain it’s meaning, if not exact. There are no concepts which cannot be written in English or German in the world. Also it should be possible for you to describe your reasoning, and also explain the results, even if not in the exact, original words. Otherwise, I am afraid you have lost me. Best of luck, Rich.

 10. JT, Rich is correct:

  Please explain the method of encipherment, and how you came to arrive at your results. This would help us very much in assessing your work.

  To have the exact plaintext of the manuscript in German or English is secondary.

 11. Pánové, tak jako vy neumíte český jazyk,tak já zas neumím anglický jazyk a jsem odkázán na překladač.
  Samotné šifrování manuscriptu je velice jednoduché. je šifrován alchym. slangem, českým jazykem a gematrií.
  Proto vám neustále říkám , je důležitá znalost českého jazyka.
  Malá ukázka :
  rukopis znaky 1 řádek strana 5r,

  Mocodq
  Překlad:český jazyk,

  D zlo dá,

  Překlad: německý jazyk,

  D bose beilagen,

  Slova se dají tvořit jen v českém jazyce.

  Význam ( D zlo dá)

  D = kyselina dusičná
  zlo = nebezpečí,každá kyselina je velice nebezpečná
  dá = vloží do nádoby (alembik)

  První 4 řádky strana 5r v německém jazyce (Google-překladač)

  D bose beilagen,N und essig,essig destilliren,essig von,Rq (ouecksilber),gold,D,genaht,gibt,essig blick 2,von Dcq,schwitzen,essig von,grun,oHcq 2,ubel 2,viper R,von monate,trinken, von Mann,essig,geben,nebel 4, ubel,oHcq genaht,esig rezervisten,destilliren ubel, gibt,

  (takhle mne to přeložil překladač)

  Lepší to asi nebude. zlatoděj.

 12. I understand the problem. How does the method work? How do you get from the ciphertext to the plaintext?

  Chápu problém. Jak metoda funguje? Jak se dostanete z ciphertext do holého textu?

 13. Jak z ciphertext do holého textu. Jednoduše.takto,
  Je použita Gematrie.( 1=a,i,j,q,y),(2=b,r,k,),(3=c,g,s,l),(4=d,m,t),(5=e,h,n),(6=u,v,w,x),(7=o,z),(8=f,p), = celá abeceda, v 8 číslech.

  Důležitá je znalost znaků ,V.M
  Žádné šibenice nejsou, jen znaky.!!
  Znaky =latinka
  Žádná čísla v manuscriptu !
  Čísla se tvoří ze znaků.
  Znak co myslíte číslo 8, není číslo, je malé písmeno d. Znak co myslíte 9,není číslo,je malé písmeno q.

  Ukázka:
  (René Zandbergen = ocoe 89 ,chyba, špatně)

  Dobře,(správně):
  o c o e d q, = zcon dá. (Alchymisté se o rozpuštěném prvku v kyselině vyjadřovali jako o ZKONU,prvek byl totálně rozpuštěn nebyl vidět a proto zcon.Zcon znamena úmrtí, smrt,konec .

  A tímto stylem se přeloží celý text.
  Důležitá je také znalost alchymistického slangu,použitého autorem při zápisu.

  V manuscriptu jsou 2 souběžné texty. 1 text je alchymie a 2.text je zdržující (zpomalující dešifrování)

 14. JT: I think you made a mistake here in confusing transcriptions with translations. When you write,

  “Example:
  (Rene Zandbergen Ocoee = 89, error, poor)”

  The use of numbers or letters to denote VMS characters is just a convenience used in these transcriptions, and not an attempt to relate the plain text meaning of these characters.

  As far as actual translations of the Voynich, as you have attempted, there are several, but none which are repeatable with a standard system. I mean, all that I know of rely on “interpretation” of the characters, or interpretation of the supposed intent of the author, by an individual decipherer. Of course when human interpretation injects necessary adjustments to make sense of it, one needs to ask if any author would have created it in such a nebulous sense to begin with… considering, of course, that there would be as many interpretations as there are humans. I mean, no one would have bothered to create it this way to begin with, as no one would be able to read it. But nonetheless, to find such “systems” is a common historical effect… it was apparent in many attempts to find codes in Shakespeare’s and Bacon’s works, and so it is also, in this pursuit. But a true system, repeatable by others, nothing has come close.

  Now I wonder, and I ask… and bear in mind I am completely open minded and willing to accept you have a solution, if it can be shown, and I have no resistance to learning it… but I ask: Is it possible that your failing to describe a method… a repeatable method which can be applied (if only by a Czechoslovakian, so be it) by another person to come to the same solution as you have… might mean that you yourself have injected interpretation… subjective only to your personal scrutiny of the text. Not to say that that, to, may not be correct… But the thing is, if it is unrepeatable, it is probably incorrect.

  No animosity, I am only applying a standard I would apply to myself, and I claim nothing in the way of a translation. Rich.

 15. …and to follow up, perhaps you could explain what you have done to a fellow Czech, but someone who is unfamiliar with the Voynich Manuscript. Then give them a page, but no translation. If that person comes back to you with the same general meaning that you have, for the same page, it would be a good indication you are on the right track. All the best, Rich.

 16. proto 57. Richi. Já alchymista jeden z posledních svého druhu na tomto šíleném světě, si nemohu dovolit dělat chyby.Za 60 let co jsem na tomto světě jsem udělal málo chyb. Tento děsivej svět, který je založen na honbě za ziskem , který tato konzumní společnost produkuje se řítí do strašného konce. Vče je jen otázkou času. A čas neúprosně letí. Já alchymista si nemohu dovolit dělat chyby.

  ale zpátky k rukopisu, V rukopisu je použita gematrie a tím je snad řečeno vše. Ty Richi, jestli neznáš alchymistický slang, kterým je rukopis napsán, tak nemáš šanci rukopis pochopit, natoš dešifrovat. Na toto a podobné téma jsem už vedl diskuzi s N.P. ale ten nic ještě nedešifroval ,jen píše o teorijích. Pochop jednu věc,a ta je zásadní. rukopis je šifrován v českém jazyce a je použita gematrie. Tak mě prosím tě napiš, jak bys to přeložil Ty.

  Špatně jsi pochopil ocoe 89.

  V rukopisu nejsou čísla. Všechny čísla použitá autorem při zápisu se složí ze znaků. A čísel je v rukopisu málo.Nejvíc je použito číslo 100. (O.d.o.).

  ocoe89 je chyba, číslo 8 není 8,(8=d),(9=q).!!!
  ocoedq , překlad : zcon dá.

  Jinak si asi zaspal dobu,tady už není československo, ale Česká republika.(20 let).

  Pro dešifrování je důležitá znalost alchymie, v lepším případě historie alchymie, znalost výrazů a pojmenování operací.atd. Bez těchto znalostí nelze rukopis dešifrovat.

  Tady u nás v česku to nikdo nedokáže dešifrovat ,jenom Já.
  Jak jse po prostudování mnoha webů zjistil, tak si z Voynicha udělalo dost lidí jenom kšeft. Lidé jsou stejní,jako před staletími. I mezi alchymisty bylo dost podvodníků, a proto ty šibenice v manuscriptu. Život těchto lidí byl mezi zlatem a oprátkou.Kdo podvodně fixoval rtuť ve zlato, byl pak fixován sám na šibenici.

  všechno nejlepší alchymista J.T.

 17. JT writes:

  “Tady u nás v česku to nikdo nedokáže dešifrovat, jenom Já.”

  “Here in the Czech Republic no one can decipher this, just me.”

  If I have that correct, then it is an answer to several of my questions. If only you, who happened to take an interest in the Voynich, is the one person also able to read it… then that is a great bit of rare luck. But then, it is also much more unfortunate, as we cannot fully understand your translation, and so still do not know what the Voynich says except in the most general terms… and still, never will.

  But I have to say that I am skeptical, as in most cases of proposed solutions to these problems… if only one person can do the translation, then it is also almost by definition subjective, and therefore, unlikely to be correct. It would be illogical for it to be created this way first of all, and second, even if it were created this way, any unrepeatable decipherment has failed the first test… i.e., “repeatability”. For a decipherment to stand as plausible, it must be independently repeatable by other reasonably informed parties.

  Again please understand that I don’t mean to be at all personally insulting in saying so, I am only giving you my honest opinion based on what information I have gotten from your endeavor so far. Rich.

 18. Pro proto 57.Rich,
  Pochopit přesně alchymistické knihy je velice složité.
  V první řadě je nutná znalost symboliky.Podíval jsem se na
  Voynich Theory New Atlantis. A na straně 31r. je popsaný,postup výroby ,,Zeleného zla ”, (zelené zlo = prudce jedovatý sublimát chlorid rtuťnatý). Přeložil jsem mnoho stran rukopisu a tak vím ,že rukopis je alchymie.Přeložil jsem i stranu 31r, a dám ji na web.

  Když bude čas ,přeložím,stranu 31r do angličtiny. Momentálně ji píšu ve znacích manuscriptu s překladem českým.

  Když přeložím do angličtiny pochopíš že manuscript je alchymie??? zlatoděj

 19. Joseph,

  I’m afraid you’re following this road.

  All you get are a number of words and abbreviations which resemble alchemical terms, but which don’t form a coherent whole — at least, that’s what I gather from your descriptions.

  Have you shown your work for example to experts on alchemy?

 20. Elmar,
  Velký odborník na alchymii, jsem Já (alchymista = zlatoděj,
  význam slova zlatoděj = zlato, tvoří,).Alchymistické knihy jsou plné symbolů. Symbolů proto, aby to přečetlo málo lidí.Alchymie = tajná věda. VM = plný symbolů alchym.operací. Kresby rostlin = symbol. Ženy (Frau)=symbol=stříbro ..atd. Víš info. o alchymii ?Znáš ?
  Znalost alchym. symboliky 1.předpodlad dešifrování VM.
  2.znalost znaků, 3. znalost slangu, 4.znalost gematrie,5, český jazyk. Když znáš čteš rukopis jako z partesu.Snadno.(důležitá znalost = alchymie,magie, astrologie).

  Momentálně jsem dokončil překlad strany, f116v, a tak bude na webu.(alchymie).Jsou to 3 řádky,tak to přeložím (google překladač), do jazyka anglického.

 21. Pánové musím Vás potěšit, dobrou zprávou.Konečně po mnoha měsísích usilovného hledání jsem objevil stranu manuscriptu,kde je podepsán celým jménem autor,rukopisu Voynich. V něčem jsem měl pravdu. Autor je český alchymista.Teď to musím pořádně prostudovat a porovnat všechna data.Hlavně mne zajímají výsledky arizonských uhlíkových testů. Když se to potvrdí tak to sedí na 100%.Rukopis je o něco starší než jsem předpokládal.Vypadá to na středověk (1400-1500).

  zlatoděj J.T.

 22. Tento týden ukončím záhadu ,,Voynich Manuscript.
  Pánové bylo mne ctí si s Vámi korespondovat.

  Alchymista (zlatoděj)Josef T.

  ( zajímá mne Zodiac killer), Přeložil jsem všechny jeho zprávy. Zpáva 340 obsahuje jeho skutečné jméno. Jeho jméno je ukryto na 4 řádku. Je zašifrováno mezi 2 jména (Jack Ripper). Jiné zprávy podepisoval falešným jménem.Falešné jméno Palo Papov. Obyčejné tuctové jméno,nic neříkající. Ale v jazyce českém to čtu odzadu ve smyslu,,,Vopa polap ,,,.Význam vopa polap = opa chyť,,,

  ( op,,Lidoop,,opice,,= mankys)

 23. Pánové dokončil jsem dešifrování manuscriptu. Manuscript napsal český alchymista Jan z Lazu. Rukopis se jmenuje Zlato Bláto (gold mud). Na několika místech je podepsán. Podpis = JAN z LAZU. 100%. Zdravím všechny Josef T.

 24. Děkuji za přání Richi,
  Možná budete překvapeni. Nahoře na této stránce (f116v),je jméno autora rukopisu, i název rukopisu. Znaky + = A,, Znak malé e položen na bok.
  Znak Y otočen = R. ( y=R.R=y),,( V= otočené A, A=V,V=A)

  1 řádek:
  R+é,,bcdo,c Vmon,maya (rukopis)
  Ré, blto, sám on, mááá. (překlad, řeč 15.století)(mááá= zdůrazněno ááááá).

  Ré,,bláto,,sám on,,má.

  ( Ré= egyptský bůh slunce = zlato,)

  Y+e = 115= JAN ,(gematrie).

  Celé je to na webu : http://zlatodej.blog.cz/

  ( Jan z Lazu, český alchymista ,historicky doložen 15.století).

  Data v rukopisu : konec zápisu 1454. Roku 1454 zemřel.
  Narozen roku 1413.
  Znalosti alchymie získal v Itálii.
  Napsal traktát : Cesta spravedlivá mistra Antonína z Florencie.

  Rukopis Zlato Bláto je historicky doložen.Rukopis ale ztracen.

  Ztracený rukopis Zlato Bláto = MS 408.

 25. Ahoj všichni voynicheros,
  Rukopis voynich ,Rozety,(spodní diagram v levo).

  oMccdanR,oModaR,oMcdaR,oMaR odam,aeMam,oMe,
  (-)aSa,occoe,aRaoHcq,acdam,ooHccdq,occdq,oMcdq,
  oMcdaed oSam,oMadqM,ooRocqaR,ocoHcq,
  oNocdae,oRaS,ae(-)aR,oNaR,ae,occdq,oMaeRé,
  oRaNae aiRodq.

  Překlad do českého jazyka :
  Z mlhy muže(R),100 dílů(R),zmladí(R),100 rodím,je dodám, z té,a zasij,kyselinu slunce,a Ré zasaď, a s tímto,zelené zlo dej, zlato, omládne,octan dodej,100 dodám, destiluj(R),kyselinu zasaď,příští noc dáš,kyselinu(R)a(S), je to rak, znak, je hotov,kyselinu 2 dodá,z muže (Ré),zraňuje i rodí.

  Význam některých slov:
  ———————–
  mlha = destilace
  muž(R)= mercuriáš
  rodím = multiplikace
  kyselina slunce = rozpuštené zlato
  znak = vzorek

  ————————————
  2 znaky vedle sebe (cc)
  CC = baňka (cucurbita)

  zdavím zlatoděj J.T.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s